Wypełnij PIT w 5 minut!

Na bazie lat doświadczeń pracy nad programem przekazujemy Państwu produkt który cechują: łatwość obsługi i intuicyjny interfejs, mechanizmy pomocy ułatwiające wypełnianie zeznań podatkowych, 2 tryby pracy do wyboru (kreator PIT-Asystent oraz aktywne formularze), obsługa wszystkich wymaganych deklaracji podatkowych: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28 wraz z załącznikami, wysyłka elektroniczna do systemu, eDeklaracje MF, aktualizacje automatyczne, gwarantujące zawsze pracę w najnowszej wersji programu.

Program uzyskał wiele rerencji oraz pozytywnych opinii od jego użytkowników.
Wybrane z nich opublikowane zostały stronie: http://www.eopp.pl/dla_opp,p.html?p=referencje

Pobierz
Plik instalacyjny: ok. 4 MB, czas pobrania: ~ 4 sek.
TROCHĘ HISTORII

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce zostało założone 1 listopada 1864 roku - po upadku powstania styczniowego. Była to druga na świecie tego typu organizacja - po powstałym kilka lat wcześniej Brytyjskim - Królewskim Towarzystwie i pierwsze w Polsce stowarzyszenie społeczne działające w sposób ciągły i zorganizowany.

 

Jednym z założycieli Towarzystwa był Adolf Dygasiński, a następnie współpracowali z Towarzystwem:
Aleksander Świętochowski
Bolesław Prus
Henryk Sienkiewicz
Stefan Żeromski
i wielu innych wybitnych Polaków.

Towarzystwo na początku działało przede wszystkim na terenie Warszawy, ale wkrótce powstały oddziały w innych miastach: w Płocku, Włocławku, Radomiu i Częstochowie. Początkowo Towarzystwo działało jedynie na terenie zaboru rosyjskiego, lecz już w 1875 r. zorganizowano oddziały na terenie zaboru austriackiego. TOZ przeżywał wiele trudnych okresów. W 1895 r. Warszawskie Towarzystwo zostało podporządkowane rosyjskiej organizacji ochrony zwierząt z siedzibą w Petersburgu. Nie trwało to jednak długo i w 1905 roku uniezależniło się, przetrwało więc 50 lat niewoli. W czasie I wojny światowej nie mogło prowadzić zorganizowanej działalności, lecz pomoc i opieka nad zwierzętami nadal prowadzona była siłami społecznymi.

Po odzyskaniu niepodległości nastąpiło zjednoczenie wszystkich ugrupowań z poszczególnych byłych zaborów i w 1920 roku formalnie zarejestrowano Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, obejmujące swym zasięgiem teren całego kraju. W 1925 roku powstała dodatkowo Polska Liga Ochrony Zwierząt, działająca równolegle z Towarzystwem. Dwoistość ta nie dała dobrych wyników działalności obu organizacji i po 11 latach nastąpiło ich połączenie pod nazwą: Zjednoczenie Towarzystw Opieki nad Zwierzętami Rzeczpospolitej Polskiej - posiadające 115 oddziałów terenowych.

W 1927 roku dr Edward Tryarski i inż. Tadeusz Matecki opracowali z upoważnienia ówczesnego Zarządu projekt ustawy o ochronie zwierząt, który stał się podstawą do wydanego w 1928 roku rozporządzenia Prezydenta RP o ochronie zwierząt, jednego z pierwszych tego typu przepisów na świecie. Następnym aktem prawnym przygotowanym przez działaczy TOZ była ustawa z 17 kwietnia 1936 roku o uboju zwierząt gospodarskich. W przepisach tych po raz pierwszy Inspektorzy naszej organizacji otrzymali prawo udziału w ściganiu przestępstw przeciwko zwierzętom.

W 1939 roku TOZ miał już 45 tysięcy członków. Istniało 125 oddziałów terenowych, od 1925 roku ukazywał się miesięcznik 'Świat Zwierząt', który popularyzował idee Towarzystwa.

Lata wojny II wojny światowej poważnie ograniczyły działalność naszej organizacji. We wrześniu 1939 roku pocisk uszkodził lokal, w którym swoją siedzibę miał Zarząd Główny TOZ. Uległy zniszczeniu dokumenty i wyposażenie. Pomimo tego działające w konspiracji Towarzystwo zdobyło nowy lokal, ale jego działalność ograniczyła się do ratowania bezdomnych psów i kotów oraz pomocy przeciążonym koniom. Pracę tę wykonywało 37 inspektorów społecznych. Prowadzono również lecznicę. W czasie powstania uległ zniszczeniu następny lokal TOZ.

Jednak zaraz po wyzwoleniu Tadeusz Matecki zorganizował następny lokal. Aż do 1946 roku odtwarzano struktury organizacji. Fundusze na tę działalność pochodziły z prywatnych funduszy pana Mateckiego. Już w 1946 roku wybrano władze naczelne TOZ. Prezesem został pan Tadeusz Matecki, a Sekretarzem Generalnym pani Irena Kościałkowska. Towarzystwo zaczęło działalność od zapewnienia sobie funduszy, prowadząc działalność gospodarczą - produkcję i rozpowszechnianie sprzętu do humanitarnego uboju zwierząt rzeźnych. Fundusze te pozwoliły na organizację oddziałów terenowych oraz zatrudnienie inspektorów, którzy prowadzili systematyczne kontrole skupu, uboju oraz transportu zwierząt rzeźnych, a także zwalczali okrucieństwo wobec wszystkich zwierząt.

W 1951 roku działalność ówczesnych członków TOZ doprowadziła do wprowadzenia obowiązkowych szczepień psów przeciwko wściekliźnie. Jednak w tym samym roku władze PRL w oparciu o nieuzasadnione posądzenia przerwały działalność Towarzystwa i dopiero w 1957 roku Urząd Spraw Wewnętrznych w Warszawie zarejestrował statut i tak działalność Towarzystwa trwa do dnia dzisiejszego. Działalność Towarzystwa to w coraz większym zakresie profilaktyka i propaganda, związana z uregulowaniem populacji zwierząt, a więc propagowanie usypiania ślepych miotów, antykoncepcji i sterylizacji. Towarzystwo prowadzi schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie całego kraju, na drodze zlecenia przez urzędy gmin.

 

PIT w 5 minut

PIT Projekt to zrozumiały i prosty dla każdego podatnika program do wypełniania rozliczeń rocznych PIT. Dzięki niemu całkowicie za darmo sporządzisz roczne zeznanie podatkowe za rok 2023 w niespełna 5 minut!

Na bazie lat doświadczeń pracy nad programem przekazujemy Państwu produkt który cechują: łatwość obsługi i intuicyjny interfejs, mechanizmy pomocy ułatwiające wypełnianie zeznań podatkowych, 2 tryby pracy do wyboru (kreator PIT-Asystent oraz aktywne formularze), obsługa wszystkich wymaganych deklaracji podatkowych: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28 wraz z załącznikami, wysyłka elektroniczna do systemu, eDeklaracje MF, aktualizacje automatyczne, gwarantujące zawsze pracę w najnowszej wersji programu.

Program uzyskał wiele rerencji oraz pozytywnych opinii od jego użytkowników. Wybrane z nich opublikowane zostały stronie:

http://www.eopp.pl/dla_opp,p.html?p=referencje

PIT Asystent

Wieloletnie doświadczenie specjalistów GP Soft, obserwacja rynku oraz opinie użytkowników programów do sporządzania rocznych zeznań podatkowych pozwoliły nam dostrzec główny problem podatnika. Problem ten polega na trudności w samodzielnym rozliczeniu PIT'u. Aby temu sprostać powstał PIT-ASYSTENT czyli moduł niemalże prowadzący użytkownika "za rękę", aż do osiągnięcia celu jakim jest gotowe zeznanie podatkowe. Dzięki modułowi nawet osoby, które pierwszy raz dokonują rozliczenia bez problemu są w stanie sobie z tym poradzić. PIT-Asysten zadając szereg inteligentnych pytań, zbierając od użytkownika wymagane dane a przy tym oferując przejrzystą pomoc przyczynia się do otrzymania odpowiednio wypełnionego zestawu formularzy podatkowych gotowych do wysyłki eDeklaracją lub wydruku co go wyróżnia na tle innych tego typu "kreatorów".

W programie istnieje również inna droga do przygotowania PITa rocznego, która jest dedykowana bardziej zaawansowanym użytkownikom. Jest to WYBÓR PIT, czyli okno w którym użytkownik sam wskazuje jaki potrzebuje zestaw formularzy, a następnie wprowadza dane na aktywnych formularza podatkowych na których w czasie rzeczywistym dokonują się odpowiednie obliczenia, korekty itp.

Rekomandacja

Program PIT Projekt został tworzony we współpracy z grupą doradców podatkowych. Cechuje go prostota obługi, szybkość działania i niezawodność. Wykorzystywany jest on indywidualnie przez podatników, a także księgowych i biura rachunkowe. Przez wszystkie swoje edycje zdobył on zaufanie milionów podatników. Obecnie oferujemy najnowszą wersję programu - PIT Projekt 2023, która została jeszcze bardziej zoptymalizowana i wzbogacona o szereg opcji ułatwiających sporządzanie rozliczenia podatkowego. Dzięki programowi łatwo i sprawnie wypełnisz swój PIT roczny za 2023 rok.

Program zdobył wiele rekomendacji, wydanych między innymi przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. czy Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki sp. z o. o. PIT Projekt także zdobył uznanie wśród podatników oraz współpracujących z nami Organizacji Pożytku Publicznego w wyniku czego otrzymał sporą ilość referencji. Wybrane z nich zostały opublikowane na stronie: http://www.eopp.pl/dla_opp,p.html?p=referencje

Serwis internetowy toz.eopp.pl powstał we współpracy organizacji Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce zarejestrownej w krajowym rejestrze sądowym pod numerem KRS: 0000154454 z firmą GP Soft. Autorem programu do rozliczeń rocznych podatku PIT Projekt 2023 jest GP Soft. Korzystanie z serwisu i programu oznacza akceptację regulaminu.

toz.eopp.pl © 2014-2024 Wszelkie prawa zastrzeżone

GP Soft eOPP Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce PIT Projekt 1,5%